Uwaga! Naruszenie zasad bezpieczeństwa!

Prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym zespołem wsparcia Call Center, który podejmie działania mające na celu wyjaśnienie
zaistniałej sytuacji.

Tel: 800 888 888 (połączenie bezpłatne) lub (+48) 61 647 28 46 dla połączeń komórkowych oraz z zagranicy
(opłata zgodnie z taryfą operatora)
e-mail: call.center@sgb.pl

oraz przekazanie poniższego identyfikatora błędu:

01N/A

Pamiętaj! Pracownicy banku nigdy nie proszą o przekazanie haseł stałych, hasła do tokena, haseł jednorazowych SMS
lub zainstalowanie dodatkowych certyfikatów bezpieczeństwa w komputerze lub urządzeniu mobilnym.